De paret
El calendari de paret té diverses possibilitats: una consisteix en dos trams de wire-o més el penjador, la qual cosa permet perforar i col·locar el wire-o directament sobre els fulls, (màxim 70 cm d'ample), una altra, seria el format de mesos vista (mes anterior, mes actual, mes que ve), i finalment, el sistema tradicional, la làmina envarillada i la faldilla grapada amb dos o tres grapes.
 
Varietat de calendaris de paret