Mésmans Manipulats S.L.

Mesmans Manipulats SL, som una empresa d'enquadernació i manipulats de paper.
Posem a la vostra disposició: la major capacitat productiva i de qualitat en enquadernació.

Enquadernació en cola pur
Retractilat
Plastificacions: mate i lluent
Plegat: de tot tipus
Col·leccionat
Perforat: puntillé, espiral, wire-o, karpen i multikarpen, fins a 70 cm. de llarg
Trepat fins a 4 forats
Col·locació de reblons i ullets
Contracolat
Forrat de tapes dures
Barnillatge de calendaris i grapat de faldilles
Confecció de calendaris de sobretaula i de paret, amb penjador, fins a 70 cm de llarg
Enquadernacions en espiral i wire-o: catàlegs, manuals, agendes, etc; fins a 70 cm
de llarg
Enquadernació KARPEN, MULTIKARPEN, MINIKARPEN, DGSWIRE i en cartoné
Fabricació pròpia d'espiral
Catàlegs de gran format
Pegat i manipulats gràfics en cartó
Capacitat per a gran volum de treball
ENCUNYACIÓ
Canto redó
Grapat de catàleg i revistes

Un equip humà i tecnològic que treballem cada dia amb un sol objectiu: la vostra satisfacció.


MÉSMANS MANIPULATS SL

NÚM. DE QUALIFICACIÓ: 176
ANY DE PERCEPCIÓ DE LES SUBVENCIONS: 2020
ENTITAT PÚBLICA CONCEDENT DE LES SUBVENCIONS: LABORA- GENERALITAT VALENCIANA

DECRET 240/2018, de 28 de desembre del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (CEO) i enclavaments laborals, i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2019.

IMPORT PERCEBUT: 4.725,00 euros

DECRET 271/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de la concessió directa de subvencions destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació i enclavaments laborals, i convocatòria per a 2020.

IMPORT PERCEBUT: 14.131,25 euros

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen les subvencions públiques destinades a la creació o el manteniment de les unitats de suport a l’activitat professional, com a mesura de foment de l’ocupació per a la inserció de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d’Ocupació, per a l’exercici 20200.

IMPORT PERCEBUT: 1.055,66 euros

Data d’actualització: 13 de gener de 2021