Grapats
Aquest sistema és més econòmic que els anteriors. Es tracta de posar dos grapes en el centre, com en una revista, i es fa un forat que passa per totes les pàgines del calendari. En la portada s'introdueix un ullet metàl·lic per a penjar-ho de la paret.
   
Detall del grapat
Detall de l'ullet metàl·lic