Sobretaula
Aquest sistema permet imprimir tant el suport (barraca) com els fulls. L'enquadernació és en wire-o
amb un o dos trams de wire-o segons el disseny. Les pàgines passen perfectament.
     
Sobretaula amb estructura metàl·lica
De barraca amb wire-o
De barraca